Organi kluba

Predsedstvo NM kluba:
prof. dr. Blaž Zmazek, predsednik
prof. dr. Robert Repnik, podpredsednik
mag. Boris Munišič, glavni tajnik


Nadzorni odbor NM kluba:
prof. dr. Boštjan Brešar
Marko Šterk
prof. dr. Nina Šajna


Častno razsodišče NM kluba:
prof. dr. Franc Janžekovič
doc. dr. Igor Pesek
prof. dr. Mateja Ploj Virtič