Običajna naloga: poišči VSE ničle polinoma (tudi kompleksne ... !?) Nesmiselno, saj realna funkcija seveda ne more imeti kompleksnih ničel! Polinom (polinomska funkcija) je realna funkcija realne spremenljivke (katere predpis je polinom ene spremenljivke).

read more