Ničle polinomov

Običajna naloga: poišči VSE ničle polinoma (tudi kompleksne … !?) Nesmiselno, saj realna funkcija seveda ne more imeti kompleksnih ničel! Polinom (polinomska funkcija) je realna funkcija realne spremenljivke (katere predpis je polinom ene...