Padanje težke vzmeti

»Slinky spring« je vzmet, s katero se je večina nedvomno že igrala. Vzmet se preliva, preskakuje, hodi po stopnicah… Za razlago gibanja je nujno treba upoštevati maso vzmeti, sila v vzmeti pa je lahko odvisna od dolžine vzmeti (in ne od njenega raztezka). Na...

Fizikalni tabor

Na fakulteti za naravoslovje in matematiko je na Oddelku za fiziki v soorganizaciji NMK in ZOTKS med 15. in 17. januarjem 2020 potekal Fizikalni tabor. Udeležili so se ga srednješolci s celotne severovzhodne Slovenije.

Ničle polinomov

Običajna naloga: poišči VSE ničle polinoma (tudi kompleksne … !?) Nesmiselno, saj realna funkcija seveda ne more imeti kompleksnih ničel! Polinom (polinomska funkcija) je realna funkcija realne spremenljivke (katere predpis je polinom ene...