»Slinky spring« je vzmet, s katero se je večina nedvomno že igrala. Vzmet se preliva, preskakuje, hodi po stopnicah… Za razlago gibanja je nujno treba upoštevati maso vzmeti, sila v vzmeti pa je lahko odvisna od dolžine vzmeti (in ne od njenega raztezka). Na predavanju bomo obravnavali, kaj se zgodi s težko vzmetjo, ko jo obesimo in nato spustimo, da prosto pade. Ko jo spustimo, se gibanje prične na zgornjem delu vzmeti, medtem ko spodnji deli še mirujejo. Izračunali bomo, kolikšna je hitrost posameznega dela vzmeti, ko se ta še krči, čas, v katerem se vzmet skrči na začetno dolžino, in s kolikšno hitrostjo pade tla.

Pri reševanju problema bomo ponovili 2. Newtonov zakon, gibanje masnega središča in integriranje. Naloga kot taka presega maturitetni nivo fizike, a bo zanimiva za vse, ki bi že v srednji šoli radi povezali znanje iz fizike in matematike, saj integrali ne presegajo nivoja, ki ga obravnavate pri matematiki v srednji šoli. Do vseh rezultatov se bomo prebili z izračuni korak po korak.

Predavanje bo potekalo v torek, 9. 2. 2021, ob 16:00, z uporabo orodja Google Meet, in bo trajalo ca 90 minut.

Povezava do predavanja: meet.google.com/ujs-ddqm-xuc

Predavanje bo izvedla prof. dr. Nataša Vaupotič z Oddelka za fiziko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Vabljeni!