Običajna naloga: poišči VSE ničle polinoma (tudi kompleksne … !?)

Nesmiselno, saj realna funkcija seveda ne more imeti kompleksnih ničel!

Polinom (polinomska funkcija) je realna funkcija realne spremenljivke (katere predpis je polinom ene spremenljivke).